markoferko
Lassan ugyanis egymásra találnak azok az elhivatott, szándékaiktól eltéríthetetlen erõk, amelyek felismerik a jelenlegi történelmi helyzet számunkra rendkívüli jelentõségét, és meg fogják adni a nemzeti sorskérdésekre a felelõsségteljes választ. Képviselõi tevékenységem során kaptam megjegyzéseket az öltözködésemért is. (Derültség. - Felzúdulás. - Dr. Eörsi Mátyás: Elég!) Az indulatokat négy pár magyaros zsinór váltotta ki. Mindez nem lenne említésre méltó, ha legújabban nem vádoltak volna meg azzal+ - (Zaj. - Az elnök csenget.) +, hogy június 4-én a Hõsök terén megtartott nagygyûlésen a nyakamban nyilaskeresztes medált viseltem. (Dr. Eörsi Mátyás: Elnök úr! Elmegyünk haza!) El kell oszlatnom a félreértéseket. A medál díszítéséül szolgáló jelkép egy kunok által használt napkereszt, melynek mind a négy végét a hármashalmot idézõ országjel díszíti. Ma is gyakran használt formájában ezt a változatot rózsás vagy gótikus keresztnek nevezik. (Közbeszólások: Nem érdekel!) A gyanakvó kérdésekre válaszolva, a napkereszt körüli köriratban a rovásírásos szöveg a következõképpen hangzik: (Közbeszólások: Hagyd abba! Nem érdekel!) “Üdvöz légy õseink õse, magyarok istene, ki szétszórtad tenmagad, hogy parányaidból alkosd a magyart.” A medál másik fele egy kissé domború aranytükör, a lelkiismeret aranytükre. Mint ismeretes, eleink erkölcsi rendszerének középpontjában a lelkiismeret állt. Nem újkeletû és félreérthetõ jelképekrõl van tehát szó, hanem õsmûveltségünk rendkívül gazdag szellemiségének lényegi megjelenítésérõl. (Dr. Eörsi Mátyás elhagyja az üléstermet. - Folyamatos zaj. - Közbeszólások: Elég! - Németh Zsolt: Elég volt!) A magyar õstörténetrõl és õsmûveltségrõl szóló könyveket talán helyesebb volna nem házkutatások során elkobozni, hanem terjeszteni, minden magyar ember olvasmányává tenni, hogy végre megtudhassa a magyar, hogy ki is õ valójában+(Rockenbauer Zoltán: Elnök úr! Miért nem hagyatja abba?) +, s az újságírók is olvassanak is, ne csak írjanak. Még mindig képviselõi tevékenységemmel foglalkozva szólnom kell a magyar- ukrán alapszerzõdés ratifikálásáról+ (Gál Gyula: Nem, nem kell szólni! - Az elnök csenget.) +, amit nem tudtam elfogadni és amit természetesen+

nagyon szeretek régi parlamenti jegyzőkönyveket olvasgatni, kéne neki egy külön tumbli, itt éppen Király B. Izabella független képviselő felszólalása 1993-ból. Dr. Eörsi Mátyás elhagyja az üléstermet. - Folyamatos zaj. - Közbeszólások: Elég! - Németh Zsolt: Elég volt!  (via markoferko)

a 1990-1994 közötti időszakar pazar, páratlan és parádés  ilyen szempontból